Učtovník kuk
pravá ruka

Profil spoločnosti

 • Default firma
  Autorizovaný profil

  Agrico, spol. s r.o.

  Miroslav Gandžala

  Hronská ulica 66

  Závadka nad Hronom 97667

  http://www.agrico.sk/

  0905 320070

  +421 48 6196148

  +421 48 6196921 fax

  agrico@agrico.sk

  • Účtovnícke služby
  • Mzdy a personalistika
  • Daňové poradenstvo
  • Ekonomické poradenstvo
  • Zakladanie a predaj spoločností, zmeny v OR SR
  • Ekonomické analýzy a administratívne služby
 • Celkový v rebríčku: 30.

  Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda 5 5

  (1 hodnotenie)

Spoločnosť Agrico, s.r.o. bola založená 7.9.1999 a poskytuje komplexné účtovné služby. Portfólio našich služieb zahŕňa:

 

Účtovníctvo

 

- spracovanie jednoduchého (JÚ) a podvojného (PÚ) účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

- spracovanie DPH vrátane vytvorenia výkazov pre mesačných, alebo štvrťročných plátcov DPH

- vytvorenie súhrnných výkazov vrámci spracovania DPH pre klientov, ktorí realizujú dodanie tovarov alebo služieb mimo SR

- spracovanie kontrolných výkazov k DPH

- spracovanie pokladničných dokladov, vyhotovenie pokladničnej knihy (v tuzemskej i zahraničnej mene)

- evidencia dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

- zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov

- evidencia krátkodobého hmotného majetku

- priebežné vyhodnocovanie daňového základu posledné 4 mesiace pred skončením účtovného obdobia, prípadne kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia

- priebežné vyhodnocovanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov - interné porady s klientom

- vytvorenie ročnej účtovnej uzávierky (PÚ) - zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát) a príloh podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR

- vytvorenie ročných účtovných výkazov (JÚ) - (výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch)

- vyhotovenie daňových priznaní (JÚ a PÚ) - vrátane príloh

- doručenie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad (osobne, elektronicky)

- elektronická komunikácia so správcom dane (finančnou správou)

- spracovanie podkladov pre leasingy a úvery

- vyhotoveni daňových priznaní k dani z motorových vozidiel

- vytvorenie hlásení Intrastat


Mzdy a personalistika (pri dodržiavaní zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

- prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

- vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd

- mesačný výpočet miezd

- výkazníctvo do Sociálnej poisťovne (elektronicky)

- odoslanie výkazov do zdravotných poisťovní (elektronicky)

- príprava bankových príkazov na odvody daní odvodov do poistných fondov (sociálne a zdravotné)

- úhrada miezd pracovníkom vrátane zrážok

- ročné zúčtovanie dane zamestnancom alebo vyhotovenie Potvrdenie o zrazených preddavkoch

- vyhotovenie mzdových listov

- vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia

- vyhotovenia zápočtov odpracovaných rokov

- príprava podkladov na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

- spracovanie štatistických výkazov

- elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

- zastupovanie počas kontrol v Sociálnej poisťovni, resp. na daňovom úrade

 

Pokiaľ ešte len plánujete začať podnikať ponúkame Vám vypracovanie podnikateľského zámeru na získanie podpory z ÚPSVR. Taktiež Vám poradíme so všetkými krokmi, ktoré súvisia s činnosťami pri začiatkoch podnikania.

 

Účtovníctvo Vám spracujeme na základe Vami predkladaných dokladov vo vlastnej réžii (vlastné počítače a účtovný softvér).

 

Garantujeme maximálnu diskrétnosť a kvalitné služby na základe dlhoročnej praxe.

 

Na vyžidanie Vám zašlem referencie spokojných klientov. Garancia kvality je zaručená aj pravidelnými školeniami a členstvom v "Centre účtovníkov Slovenska". 

 

Naša činnosť je poistená v komerčnej poisťovni - Poistenie účtovných služieb. 

 

Celkové hodnotenie

 • Komunikácia

  Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda
 • Ceny

  Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda
 • Odbornosť

  Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda

Posledné hodnotenia

Pridať hodnotenie plus

Pre pridanie hodnotenia k firme Agrico, spol. s r.o. je potrebné sa prihlásiť, alebo využiť expresné prihlásenie cez sociálnu sieť Facebook.

Pre pridanie komentáru k firme Agrico, spol. s r.o. je potrebné sa prihlásiť, alebo využiť expresné prihlásenie cez sociálnu sieť Facebook.

Hodnotenie icon
 • Komunikácia

  Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda
 • Ceny

  Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda
 • Odbornosť

  Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda Oranžova hviezda

Kvalitné služby

Hodnotenie pridané 11.07.2014 15:13:05

Komentovať Nahlásiť nevhodný príspevok Zobraziť komentáre (0)