Novinky

Ak spoločnosť odpíše automobil tak ho už nemôže predať za symbolickú cenu

Viac v novom znenie §17, ods. 5, Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov – „na cene záleží“


Pridané 17.02.2015 od Vladimir Labunet

viac

Registračné pokladne. Aké zmeny nás v tomto roku čakajú?

Zákon č.289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý bol upravený zákonom č. 333/2014 Z. z. zo dňa 30. októbra 2014 prináša pre podnikateľov v tomto roku výrazné zmeny.


Pridané 02.02.2015 od Vladimir Labunet

viac

Aké zmeny v daňových odpisoch nás čakajú od 01.01.2015? Druhá časť

Novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov


Pridané 02.02.2015 od Tomáš Janičko

viac

Aké zmeny v daňových odpisoch nás čakajú od 01.01.2015? Prvá časť

Novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ zavádza od 1.1.2015 niekoľko významných zmien týkajúcich sa daňových odpisov


Pridané 29.01.2015 od Tomáš Janičko

viac

Môžu byť odpisy z auta s obstarávacou cenou 48.000 Eur a vyššou od 1.1.2015 zaradené celé ako daňový náklad?

S účinnosťou od 1.1.2015 sa zákon o dani z príjmov v §17 doĺňa o odsek 34, ktorý znie nasledovne.


Pridané 09.12.2014 od Vladimir Labunet

viac

Najväčší porovnávací portál

Ak chce dnes podnikateľ nájsť kvalitného účtovníka, audítora, daňového poradcu prípadne iného dodávateľa ekonomických služieb, musí obvolať známych a pýtať sa na ich odporúčania, hľadať na internete a pri daňovej kontrole tŕpnuť, či si vybral správne.


Pridané 20.08.2014 od Zarina Šimkovičová

viac

Nechcete platiť daňové licencie?

Ak máte spoločnosť, ktorá už nie je aktívna a nechcete za ňu platiť daňovú licenciu, nemusíte mať z toho stres. Existuje viacero možností, ako sa spoločnosti zbaviť. Nie všetky spôsoby sú ale vhodným riešením.


Pridané 09.07.2014 od Vladimír Vráb

viac

Hľadáte dobrého účtovníka?

V dnešnej dobe neustále pribúda podnikateľov, zvyšuje sa náročnosť účtovníctva, výkazníctva, mení sa legislatíva v oblasti daní, personalistiky, novelizujú sa účtovné predpisy a zákony atď. Napriek tomu účtovné služby môže poskytovať každý, kto dovŕši vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a bezúhonný. Množstvo podnikateľov využíva pri svojej činnosti externého účtovníka, resp. externú účtovnú spoločnosť. Ako si ale vybrať toho správneho, vhodného, spoľahlivého účtovníka? Ako preveriť, či sľubované bude skutočne v praxi naplnené? Na čo si treba pri výbere účtovníka dávať pozor? Uvádzame zopár faktorov, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní o tom, kto sa bude starať o Vaše "papiere":


Pridané 09.07.2014 od Vladimír Vráb

viac